Библиотеке целине

Библиотека поезије – Као засебна целина, 1977. године издвојена је Библиотека поезије, која садржи публикације са посветом аутора. Библиотека поезије садржи 971 монографску публикацију. Издања су углавном из шездесетих и седамдесетих година прошлог века, а осим дела на српском језику, у овој Библиотеци су и књиге песама на руском, енглеском, словеначком, румунском и јерменском језику.

Фонд академика Радомира Д. Лукића – Библиотека „Радоје Домановић“ у Великој Плани добила је након смрти академика Радомира Д. Лукића, 1999. године, део његове личне библиотеке (део је добила Основна школа у Милошевцу која носи његово име, а део суд у Великој Плани). Фонд академика Радомира Д. Лукића садржи 344 монографске публикације на српском језику, 127 монографских публикација на страним језицима (руском, чешком, енглеском, француском), 225 серијских публикација на српском језику, 107 серијских публикација на страним језицима (руски, француски, енглески), 60 сепарата и 2 рукописа (у питању су писма). Све публикације штампане су у периоду од 1911. до 1990. године и претежно су из области права.

Фонд Данице и Радосава Станојевића Фонд Данице (1911–1992) и Радосава Станојевића (1911–1987) формиран је 2013. године, након што је њихова ћерка Мирослава Станојевић Кнежевић, професор француског језика и преводилац у пензији, поклонила књиге Библиотеци. Фонд садржи 883 монографске публикације, од којих су многе на страним језицима (француски, руски, холандски, немачки). Највећи део чине скупоцена монографска издања из области уметности, а ту се налазе и сабрана дела великих писаца, енциклопедије, речници…

Спомен-библиотека проф. др Милана Банета Ђорђевића – У новембру 2020. године, захваљујући поклону породице Ђорђевић, формирана је Спомен-библиотека, коју чине 262 монографске и 15 серијских публикација, као и 17 фасцикли са сепаратима, радовима са конгреса и личном преписком. Осим личне библиотеке, поклоњен је и део намештаја из његове радне собе.