За кориснике

Радним данима Библиотека је за кориснике отворена 8-19 часова, а суботом 8-12 часова.

Годишња чланарина износи 800,00 РСД и важи годину дана од дана учлањења. Полугодишња чланарина износи 400,00 РСД.

Корисници могу да имају у задужењу највише 4 књиге.

Рок за враћање књига је 15 дана, уз могућност продужења још 10 дана (продужење се обавља лично, телефоном или имејлом и може се извршити само једном за исте књиге). 

Референсна, завичајна и некњижна грађа, као и серијске публикације, могу бити коришћене само у читаоници библиотеке. 

Право на бесплатан упис имају:

–  деца предшколског узраста;

– ученици првог разреда основне школе;

– особе са инвалидитетом и особе са посебним потребама;

– ученици основних и средњих школа са територије наше општине који су разред завршили са одличним успехом (акција траје од 28. јуна до 31. августа);

– учесници манифестације Читалачка значка;

– појединци који су допринели развоју библиотечко-информационе делатности;

– добровољни даваоци крви.

Бесплатан упис нових чланова врши се:

  • 4. фебруара (поводом Дана библиотеке);
  • 2. априла за ученике основних и средњих школа;
  • 30. априла (поводом Дана општине);
  • 26. јула (поводом Вождових дана);
  • 8. новембра за раднике у просвети (поводом Дана просветних радника);
  • 20. новембра за ученике основних и средњих школа.